Recent content by Dennoterrie

  1. D

    Because jana ilikuwa holiday, ilikuwa inakaa Saturday sijui mbona,twende niko na video Kali do...

    Because jana ilikuwa holiday, ilikuwa inakaa Saturday sijui mbona,twende niko na video Kali do you want
Top